Súkromie a ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov pre Komplexne s.r.o.

Na webových stránkach komplexne.sk, ktoré sú prístupné z https://komplexne.sk, je jednou z našich hlavných priorít súkromie našich návštevníkov. Tento dokument o ochrane súkromia obsahuje typy informácií, ktoré komplexne.sk zhromažďuje a zaznamenáva ako ich používame.

Ak máte ďalšie otázky alebo potrebujete viac informácií o našich Zásadách ochrany osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu na adrese info@komplexne.sk

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR)

Sme kontrolórom údajov vašich informácií.

Pre Komplexne s.r.o. právny základ pre zhromažďovanie a používanie osobných údajov opísaných v týchto zásadách ochrany osobných údajov závisí od osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, a od špecifického kontextu, v ktorom tieto informácie zhromažďujeme:

  • Komplexne s.r.o. musí s vami uzavrieť zmluvu
  • Dali ste Komplexne s.r.o. povolenie na ich spracovanie
  • Spracovanie Vašich osobných údajov je v záujme Komplexne s.r.o.

Komplexne s.r.o. musí dodržiavať zákon


Komplexne s.r.o. Vaše osobné údaje bude uchovávať len tak dlho, ako je to potrebné na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Vaše údaje si ponecháme a použijeme v rozsahu potrebnom na splnenie našich právnych záväzkov, riešenie sporov a presadzovanie našich pravidiel. 

Ak ste rezidentom Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), máte určité práva na ochranu údajov. Ak si želáte byť informovaný o tom, aké osobné údaje o vás máme, a ak chcete, aby boli odstránené z našich systémov, kontaktujte nás.

Za určitých okolností máte tieto práva na ochranu údajov:

  • Právo na prístup, aktualizáciu alebo vymazanie informácií, ktoré o vás máme.
  • Právo na opravu.
  • Právo namietať.
  • Právo na obmedzenie.
  • Právo na prenosnosť údajov
  • Právo odvolať súhlas

Dáta návštevnosti webových stránok

Komplexne.sk dodržiava štandardný postup používania protokolových súborov. Tieto súbory zaznamenávajú návštevníkov pri návšteve webových stránok. Všetky hostingové spoločnosti to robia a sú súčasťou analytických služieb hostingových služieb. Informácie zhromaždené protokolovými súbormi zahŕňajú adresy internetového protokolu (IP), typ prehľadávača, poskytovateľa internetových služieb (ISP), dátumovú a časovú pečiatku, odkazujúce / výstupné stránky a prípadne počet kliknutí. Tieto nie sú prepojené so žiadnymi informáciami, ktoré sú osobne identifikovateľné. Účelom informácií je analyzovať trendy, spravovať stránku, sledovať pohyb používateľov na webovej stránke a zhromažďovať demografické informácie.

Zásady ochrany osobných údajov

Tento zoznam si môžete prečítať, aby ste našli zásady ochrany osobných údajov pre každého z reklamných partnerov komplexne.sk.

Môžete si vybrať, či chcete cookies zakázať prostredníctvom jednotlivých možností prehliadača. Ak chcete vedieť podrobnejšie informácie o správe súborov cookie s konkrétnymi webovými prehliadačmi, môžete ich nájsť na príslušných webových stránkach prehliadačov. Čo sú súbory cookie?

Informácie pre deti

Ďalšou súčasťou našej priority je pridanie ochrany detí pri používaní internetu. Povzbudzujeme rodičov a opatrovateľov, aby sledovali, zúčastňovali sa a / alebo monitorovali a usmerňovali ich online aktivity.

Komplexne.sk nevedomky nezhromažďuje žiadne osobné identifikačné údaje od detí mladších ako 13 rokov. Ak si myslíte, že vaše dieťa poskytlo tento druh informácií na našich webových stránkach, dôrazne vám odporúčame, aby ste nás okamžite kontaktovali a vynaložili maximálne úsilie na to, okamžite odstráňte takéto informácie z našich záznamov.

Zásady ochrany osobných údajov online

Naše Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na naše online aktivity a platia pre návštevníkov našich webových stránok s ohľadom na informácie, ktoré zdieľajú a / alebo zbierajú na stránke komplexne.sk. Táto zásada sa nevzťahuje na žiadne informácie zozbierané offline alebo prostredníctvom iných kanálov, ako je táto webová stránka.

Súhlas

Používaním našej webovej stránky súhlasíte s našimi Zásadami ochrany osobných údajov a súhlasíte s jej podmienkami.

Táto stránka používa cookies súbory pre čo najlepšiu skúsenosť s webom.

Vaša recenzia

Vaša spokojnosť s našimi službami je pre nás prvoradá. Za váš názor vám budeme veľmi vďační.

Zoznam
pobočiek

Nájdete nás na týchto pobočkách:

Ružomberok

Liptovský Mikuláš

Dolný Kubín

Námestovo

Trstená

Banská Bystrica