Úvery a leasingy

Úvery a leasingy s nami bezpečnejšie a výhodnejšie

Požičať si peniaze, vziať hypotéku či úver je rozhodnutie záväzné na dlhú dobu. Pri voľbe banky, bankových služieb a otázok ohľadom úverov vám preto odporúčame sa vždy poradiť s naším odborníkom. Bezplatne vám pomôžeme s výberom a porovnaním ponúk.

Nemusíte obiehať všetky banky my to všetko vybavíme za vás

Po konzultácii s vami nájdeme najvhodnejší typ úveru alebo leasingu spomedzi všetkých bánk na Slovensku a odbremeníme vás od státia v banke. Všetko potrebné vyriešime za vás.

Sme riešením pod jednou strechou.

So spoločnosťou Komplexne môžete ľahko, rýchlo a pohodlne zistiť, na aké hypotéky máte, ako dlho a za akých podmienok vám ich vie banka poskytnúť. Stačí porovnať, ktorá banka vám môže poskytnúť najvýhodnejší úver na bývanie, podnikateľský úver alebo iný produkt z rady hypotekárnych služieb, pokrýva kompletnú ponuku slovenských bánk, stačí si vybrať hypotéku, ktorá najlepšie vyhovuje vašej súčasnej životnej situácii.

Hypotekárny úver alebo jednoducho hypotéka je dlhodobý úver zabezpečený nehnuteľnostou. Splatnosť hypotéky je zvyčajne v rozpätí od 4 do 30 rokov, avšak niektoré banky ponúkajú aj hypotéku so splatnosťou 40 rokov.

Výška hypotéky

Maximálna výška hypotéky závisí od úverovej bonity klienta, a teda z jeho príjmov a schopnosti splácať mesačnú splátku a z hodnoty majetku, ktorý slúži na zabezpečenie úveru. Banky zvyčajne poskytujú pôžičku až do výšky 80% hodnoty nehnuteľnosti, v niektorých prípadoch až do maximálnej výšky 90% hodnoty nehnuteľnosti. Žiadna banka nemôže požičiavať viac ako 90% hodnoty nehnuteľností, pričom hodnota nehnuteľnosti vždy určuje expert. Majetok používaný na zabezpečenie úveru musí byť umiestnený v Slovenskej republike, musí byť riadne registrovaný v katastri nehnuteľností a nesmie byť viazaný nevhodnými daňovými povinnosťami banky (napr. Výkon alebo právo na výživné atd.).

Maximálnu výšku hypotéky ovplyvňuje aj limit celkového dlhu dlžníka, ktorý nesmie presiahnuť 8-násobok jeho čistého ročného príjmu. Čistý príjem potrebný na získanie hypotéky sa vynásobí čistým mesačným príjmom žiadateľa a výsledok sa vynásobí ôsmimi. Takže dostaneme maximálnu sumu hypotéky. Ak žiadateľ už splatí iné úvery v čase podania žiadosti o hypotéku, maximálna výška hypotéky bude nižšia o sumy ich nesplatených zostatkov. Hypotéka môže byť účelová, to znamená, že vopred poznáme účel hypotéky, hypotéku domu, kúpu bytu alebo hypotéky na výstavbu nehnuteľnosti alebo hypotéku na krytie už existujúcich úverov, refinancovanie hypotéky. Hypotéky je možné získať aj bez dôkazu účelu.

Hypotekárne podmienky

Žiadateľ o hypotéku môže byť fyzická osoba, ktorá

– má najmenej 18 rokov

– je občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky

– získal príjmy zo závislých činností, obchodných alebo iných príjmov, ktoré musí pre tento účel dokumentovať.

Podnikateľský úver sa poskytuje podnikateľom na založenie alebo rozvíjanie ich podnikateľskej činnosti.

Poskytovaných je niekoľko druhov podnikateľských úverov, ktoré sú poskytované na rôzne účely, ale aj bezúčelné. Podniky môžu financovať vlastné podnikanie podniku prostredníctvom úveru, ktorý zahŕňa napríklad nákup zásob, financovanie pohľadávok, pokrytie sezónnych výkyvov alebo preklenutie dočasného nedostatku finančných prostriedkov, ktoré môžu vzniknúť z neúspechu ostatných subjektov, aby si splnili svoje povinnosti voči nim. Banky poskytujú aj podnikateľské úvery na investície. Podniky tak môžu použiť tieto finančné prostriedky na financovanie rôznych investičných potrieb, ako napríklad nákup dlhodobého hmotného alebo nehmotného majetku, investičnú výstavbu a menšie renovácie. Existujú aj podnikateľské pôžičky, ktoré možno financovať takzvaným rozvojom a výstavbou nehnuteľností vrátane administratívnych budov, multifunkčných budov, obchodných centier, hotelov a ďalších väčších bytových projektov.

Stavebný úver je pôžička určená na financovanie bývania, ktorá predchádza uzavretiu zmluvy o stavebnom sporení. Stavebný úver sa poskytuje maximálne vo výške rozdielu medzi cieľovou a dotovanou sumou, pričom tento rozdiel predstavuje aspoň 10% cieľovej sumy. V prípade stavebného úveru ako sponzor stavebníctva máte právne nároky podľa zákona o stavebnom sporení, musíte splniť zmluvné podmienky.

Spotrebiteľský úver je poskytnutie úverovej zmluvy vo forme pôžičky, odloženej platby alebo podobnej finančnej pomoci poskytnutej spotrebiteľovi.

Medzi spotrebiteľské úvery nepatrí hypotekárny úver.

Refinancovanie hypotéky môžete vyriešiť jednoducho s našou pomocou. Auditom vašej aktuálnej zmluvy vám poskytneme prehľad výhodnejších podmienok jednotlivých bánk a prípadné refinancovanie vyriešime za vás.

Leasing je bežne definovaný ako nákup alebo prenájom predmetov bežnej spotreby, hnuteľností a v súčasnosti tiež nehnuteľností. Najbežnejšie komodity sú autá, ale tento typ financovania sa už dnes používa aj pre  stroje, motocykle a nehnuteľnosti.

Spolupracujeme len s tými najlepšími bankami

Spolupracujeme s vybranými spoločnosťami, aby sme vám zabezpečili, že to, čo ponúkame, je pre vás to najlepšie.

Potrebujete poradiť v oblasti úverov a leasingov?

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom finančných služieb, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám poskytneme nezáväznú konzultáciu a aj na diaľku. 

Dohodnite si s nami konzultáciu

Táto stránka používa cookies súbory pre čo najlepšiu skúsenosť s webom.

Vaša recenzia

Vaša spokojnosť s našimi službami je pre nás prvoradá. Za váš názor vám budeme veľmi vďační.

Zoznam
pobočiek

Nájdete nás na týchto pobočkách:

Ružomberok

Liptovský Mikuláš

Dolný Kubín

Námestovo

Trstená

Banská Bystrica